Oplossing puzzel Nieuwsbrief 2-2020

Helaas is bij het drukken van nieuwsbrief 2 van 2020 het balkje om de oplossing van de puzzel in te vullen weggevallen. Hierbij treft u het balkje aan, zodat u de juiste oplossing alsnog kunt insturen.