Overlijden Frans Vrijaldenhoven

Op 30 november jl. is onze autohistoricus Frans Vrijaldenhoven op 87 jarige leeftijd overleden. Heel veel jeugdherinneringen heeft hij opgehaald en beschreven in onze HAC magazines.  Een unieke persoon en een autoriteit op het gebied van de autohistorie was hij.

Wij wensen zijn familie veel sterkte nu en in de komende tijd.

Het HAC- bestuur